wpa84fa85b 1a

 

 

 

SOS >    +36/30-714-4700    < SOS

RFID, Rfid kulcs, Rfid kártya, Rfid másolás, Rfid key copy, Mauer, mauerzárbetét, mauerzárbetétnagyker, Zárnyitás, Zárcsere, Zárszerelés, Zárbeállítás, Zárátállítás, Zárjavítás, Ajtónyitás, Ajtójavítás, Ajtóbeállítás, Ajtózárcsere, Ajtózárnyitás, Ajtózár beállítás, Műanyag Nyíló, Bukó Nyíló Ajtó Szerviz, Műanyag Nyíló, Bukó Nyíló Ajtó Javítás, Műanyag Nyíló, Bukó Nyíló Ablak Szerviz, Műanyag Nyíló, Bukó Nyíló Ablak Javítás, Műanyag Nyíló, Bukó Nyíló Ajtó Nyitás, Műanyag Nyíló, Bukó Nyíló Ablak Nyitás, Műanyag Nyíló, Bukó Nyíló Ajtózár Nyitás, Műanyag Nyíló, Bukó Nyíló Ablakzár nyitás, Zárnyitás 0-24, Zárcsere 0-24, Zárszerelés 0-24, Zárbeállítás 0-24, Zárátállítás 0-24, Zárjavítás 0-24, Ajtónyitás 0-24, Ajtójavítás 0-24, Ajtóbeállítás 0-24, Ajtózárcsere 0-24, Ajtózárnyitás 0-24, Ajtózár beállítás 0-24, Műanyag Nyíló, Bukó Nyíló Ajtó Szerviz 0-24, Műanyag Nyíló, Bukó Nyíló Ajtó Javítás 0-24, Műanyag Nyíló, Bukó Nyíló Ablak Szerviz 0-24, Műanyag Nyíló, Bukó Nyíló Ablak Javítás 0-24, Műanyag Nyíló, Bukó Nyíló Ajtó Nyitás 0-24, Műanyag Nyíló, Bukó Nyíló Ablak Nyitás 0-24, Műanyag Nyíló, Bukó Nyíló Ajtózár Nyitás 0-24, Műanyag Nyíló, Bukó Nyíló Ablakzár nyitás 0-24, Zárnyitás 0-24 Szeged, Zárcsere 0-24 Szeged, Zárszerelés 0-24 Szeged, Zárbeállítás 0-24 Szeged, Zárátállítás 0-24 Szeged, Zárjavítás 0-24 Szeged, Ajtónyitás 0-24 Szeged, Ajtójavítás 0-24 Szeged, Ajtóbeállítás 0-24 Szeged, Ajtózárcsere 0-24 Szeged, Ajtózárnyitás 0-24 Szeged, Ajtózár beállítás 0-24 Szeged, Műanyag Nyíló, Bukó Nyíló Ajtó Szerviz 0-24 Szeged, Műanyag Nyíló, Bukó Nyíló Ajtó Javítás 0-24 Szeged, Műanyag Nyíló, Bukó Nyíló Ablak Szerviz 0-24 Szeged, Műanyag Nyíló, Bukó Nyíló Ablak Javítás 0-24 Szeged, Műanyag Nyíló, Bukó Nyíló Ajtó Nyitás 0-24 Szeged, Műanyag Nyíló, Bukó Nyíló Ablak Nyitás 0-24 Szeged, Műanyag Nyíló, Bukó Nyíló Ajtózár Nyitás 0-24 Szeged, Műanyag Nyíló, Bukó Nyíló Ablakzár nyitás 0-24 Szeged, Zárnyitás Szeged, Zárcsere Szeged, Zárszerelés Szeged, Zárbeállítás Szeged, Zárátállítás Szeged, Zárjavítás Szeged, Ajtónyitás Szeged, Ajtójavítás Szeged, Ajtóbeállítás Szeged, Ajtózárcsere Szeged, Ajtózárnyitás Szeged, Ajtózár beállítás Szeged, Műanyag Nyíló, Bukó Nyíló Ajtó Szerviz Szeged, Műanyag Nyíló, Bukó Nyíló Ablak Szerviz Szeged, Műanyag Nyíló, Bukó Nyíló Ajtó Nyitás Szeged, Műanyag Nyíló, Bukó Nyíló Ablak Nyitás Szeged, Műanyag Nyíló, Bukó Nyíló Ajtózár Nyitás Szeged, Műanyag Nyíló, Bukó Nyíló Ablakzár nyitás Szeged, !!

RFID-00
Másolás, Kódolás
RFID 01

10 25kedvezmeny azonnal

Belépés  \/ 
x
x
x

Ózonos Tisztítás, Fertőtlenítés

Bővebben ...

Kiskorú gyermek, Gondozott életveszély helyzet, kezelése, teendő, elhárítása…

Bővebben ...

Garancia, Jótállás, Szavatosság ...

A vásárló jogait a polgári törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, valamint a 151/2003. (IX.22.) Kormány rendelet, a szavatossági és jótállási igények intézést, a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet szabályozza.

Garanciával kapcsolatos kérdések:

Termékeinkre a honlapon feltüntetett idejű jótállást (garanciát) vállalunk.

A jótállási időtartam alatt vállaljuk a hibás termék cseréjét vagy kijavítását a Zárak, Zárrendszerek, Kilincsek, Törésvédő pajzsok (későbbiekben Termék) garanciális ügyintézése pontban leírtak szerint.

Cserére csak abban az esetben van lehetőség, ha a Termék kijavítása nem lehetséges.

Egydarabos Zárak esetében, ha a Garanciális jogosság igazolható, akkor azonnali csere!

Zárrendszerek esetén a hibás alkatrészt cseréljük, ha a Garanciális jogosság igazolható.

Amennyiben kijavítás és csere nem lehetséges, módunkban áll egy helyettesítő termék felkínálása, amennyiben a vásárló ezt nem fogadja el, a megvásárolt termék vételárát visszatérítjük a vásárlástól számított 1 hónapig.

Zárak, Zárrendszerek, Kilincsek, Törésvédő pajzsok, későbbiekben Termék garanciális ügyintézése:

A garanciális ügyintézés a Termékek esetében kétféleképpen történhet:

- az általunk értékesített, Szerelt, Telepített Termék meghibásodása esetén a hibát cégünk felé  e-mailen, telefonon, vagy a szerviz bejelentő formanyomtatvány kitöltésével -kell jelezni. Ezt követően a telepítést végző szakembereink egy helyszíni kiszállás keretében megkeresik a hiba okát. Amennyiben a javításhoz szükséges eszközök és alkatrészek rendelkezésre állnak, úgy a helyszínen azonnal elhárítják a hibát. Ha erre adott időpontban nincs lehetőség, egy egyeztetett, későbbi alkalommal oldják meg a hiba kijavítását.

-az általunk értékesített, de más cég által felszerelt és beüzemelt készülékek meghibásodása estén, először a Zár telepítését végző szerelőt kell értesíteni, aki kiszállás után megállapítja, hogy elhárítható-e a hiba, illetve, az saját szerelési hibájából adódott-e. Amennyiben nem szerelési -, illetve telepítési hibáról van szó, úgy a telepítő jelentkezését várjuk, hogy pontos leírást kapjunk a hibajelenségről, melynek tudatában megkezdjük a Termék kijavítását, illetve a javításhoz esetleg szükséges alkatrészek beszerzését.

A garancia érvényét veszti abban az esetben, amennyiben a Terméket nem megfelelőképesítéssel rendelkező szakember telepíti.

A Termékek garanciája a Termék vásárlás napján lép életbe, függetelnül, hogy azt beszerelték, vagy sem.

Mivel a vásárló a jótállási igényét csak a forgalamzó által meghatározott évenkénti gyakoriságú szerviz megtartása mellett tudja érvényesíteni, ezért felhívjuk szíves figyelmét az alábbiakra: követelje meg az említett dokumentumok pontos kitöltését - a jótállási jegyen bármely szabálytalan javítás, törlés, vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése a jótállási jegy érvénytelenségét, a garancia elvesztését vonja maga után.

-Amennyiben a vásárlás időpontja nem állapítható meg, vagy a készülék és a jótállási jegy nem azonosítható, úgy a jótállási kötelezettség nem érvényesíthető,

-kezelési útmutatótól, szakemberünk által elmondottaktól való eltérő használat miatt, (ha a jótállási javítások elvégzésével megbízott szerviz bizonyítja, hogy a hiba rendellenes használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár, vagy egyéb, a vásárlás után keletkezett okból következett be) bekövetkezett hibáért jótállást nem vállalunk 

-Az ilyen okból meghibásodott termék javítási költsége, a jótállás időtartamán belül is a vásárlót terheli. Amennyiben hibajelentést kezdeményez a használó, és a termék hibátlannak minősül, akkor a kiszállást és a vizsgálattal töltött időt meg kell fizetni. Ilyen esetnek minősül pl., ha a termék azért nem működött megfelelően, mert rossz kulcsot használtak, vagy mert beékelődött egy gyermekjáték az ajtó kerete és az ajtószárnya közé, stb ...

A termék kijavítása estén a jótállási időtartam meghosszabbodik, azzal az időtartammal, amelyet a javítás megkezdése és a termék vásárló által történő újbóli rendeltetésszerű használata között eltelt.

Amennyiben az általunk forgalmazott termékeket nem extrém felhasználásra alkalmazzák, abban az esetben minden termékre a törvényben előírt 1 év garanciát vállaljuk.

Extrém felhasználású helyek:

- Társasházi főbejáratok
- Irodák, bankok
- Dohány shoppok
- stb...

Ilyen helyekre kimondottan speciális strapabírosággal rendelkező zárakat ajánljuk.

Elveszett jótállási jegyet csak az eladás napjának hitelt érdemlő igazolása (dátummal és bélyegzővel ellátott számla) esetén pótoljuk, az eladást követő 2 Hónapon belül. De legfeljebb a Jótállás Időtertamáig.

A 741/1987. (XII.10.) MT sz. rendelettel módosított 351/1978 (VII.6.) MT sz. rendelet alapján 8 évig biztosítjuk az alkatrészeket a termékeket, de legfeljebb míg a gyártó gyártja azokat.

A vásárlók jogait és kötelezettségeit, valamint a gyártókat, forgalmazókat, terhelő kötelezettségeket a 117/1991. (IX.10.)sz. kormány rendelet tartalmazza.

Szavatosság:

A vásárlót a jótállástól függetlenül az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidőig szavatossági igényérvényesítési jog illet meg azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Szavatosság szempontjából az átvételkor már létező hibáknak kell tekinteni az átvételt követő hat hónapon belül felismert hibát is, kivéve, ha ez a termék természetével, vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Az előző pontban leírt körülmények fennállásának biztonyítása a vásárlót terheli.

A szavatossági igény megalapozottsága esetén a terméket kijavítjuk, vagy kicseréljük. Ha ez bármely okból nem lehetséges, a hibás termék vételárát visszatérítjük.

Jótállási és szavatossági igényét a “Kapcsolat” menüben leírt elérhetőségeinken jelentheti be.

Ár Garancia:

Cégünk egyedüliként biztosítja ügyfeleinek ezt a lehetőséget!

Lehet Hirtelen soknak tűnnek áraink, de gondolja végig, hogy mi a nap 24 órában azonnal indulunk önnek segíteni a problémára ott helyben tudunk megoldást nyújtani, ha mégsem, nem leszünk restek és a telephelyre való visszaúttal megfelelő megoldással előállni az ön számára. Lehetséges, hogy ideiglenes megoldást tudunk ajánlani, de amikor a végső megoldást fogjuk kivitelezni ott már Szolgáltatási díjat nem számolunk fel önnek.

Érdemes tisztában lenni avval a kedves ügyfélnek, hogy ez szolgáltatás, és mint szolgáltatás piaci értéket nem lehet meghatározni, azt mindég az adott szituáció, időszak, és a szolgáltatás kivitelezésének a gyorsasága, ügyfélhez való alkalmazkodás, stb... határozza meg! Amennyiben elfogadja az előzetes ajánlatunkat, amit ugye a felhasznált anyagra 100% os pontossággal képtelenség meghatározni, úgy utólagos reklamációt cégünk csak is az ügyfelek iránti 100% os lojalitás végett fogad be!

Mindég is voltak, vannak, lesznek olcsó szakembörök, de amikor az olcsón elvégzett munka után, akár garanciális, akár más kialakult problémával megkeresné az olcsó szakembört, nem fogja őt tudni elérni. Se garanciális, se más ügyben.

Mi csak is új és minőségi alkatrészeket építünk be, amire min 1 év teljes körű garanciát vállalunk, Munkáinkra is min. 1 év teljes körű garanciát vállalunk.

Mi nem hagyjuk cserben, áraink nem a legolcsóbbak, de ezért nagyon sok Szolgáltatásunkon kívüli juttatást kap minden ügyfelünk.

Csak, hogy párat említsünk:

- bármikor hív, mi elérhetőek vagyunk, ha nem vesszük fel a telefont, akkor az csak is azért van mert itt a szakember hívható, nincs diszpécser és dolgozik, de akkor visszahívjuk önt.
- azonnali garanciális ügyintézés
- utóállításért, finom állításért nem kérünk külön díjat, csak ha sokat kell utazni ott is csak az útdíjat 120Ft/km +Áfa
- ha úgy érzi, hogy túl szoros lett pld: a több ponton záródó zárral ellátott ajtó működtetése, akkor beállítjuk az ön csuklójához ingyen és díjmenetesen
- a következő megrendelésnél jelentős és halmozott kedvezmény
- Nagyobb munkáknál jelentős kedvezmény
- Mi 5 darab zárcserénél is csak egy szolgáltatási díjat számolunk.
és még sorolhatnám, 1 év teljes körű garancia, azonnali ügyintézés, rendeltetés szerű használatból eredő meghibásodásnál azonnali csere, bármikor.

Nem áll módunkban, nem hivatalos cégek, mondva csinált szakemberek, szomszédok által bemondott valamire reagálni. Ha Ön úgy érzi, hogy ezek tudatában az elvégzett munkával kapcsolatosan problémája van és azt felénk érvényesíteni is akarja, akkor kérjük jelezze felénk, amit haladéktalanul kivizsgálunk és a kivizsgálás eredményéről értesíteni fogjuk.

Indokolt esetben Lehetséges megoldások:

- amennyiben úgy látjuk, hogy jogos a panasz, abban az esetben x % díj visszatérítés
- drágább, még jobb minőségű anyag felkínálása beépítésre
- egy következő munka Szolgáltatási díjmentes kivitelezése

Amennyiben mégis úgy érzi ügyfelünk, hogy az elvégzett munka minősége és díja igen csak kifogásolható és azt megfelelő érvekkel alá is tudja támasztani, de nem kívánja igénybe venni cégünk által felkínált lehetőségek egyikét sem:

- Telejes Szolgáltatási díj, valamint anyagdíj visszatérítése (ilyen esetben az anyagot visszabontjuk, eltávolítjuk és elszállítjuk a helyszínről)

A visszabontott anyagok miatt zárhatatlanná vált ingatlan zárhatóságáról őnnnek kell gondoskodnia!

Az anyagok visszabontása, Szolgáltatási díj, valamint az anyag vételár visszafizetésének menete:

 • Cégünk megjelenik egy előre egyeztetett időpontban, amikor a telepített anyagokat vissza tudja bontani csak is az eredetileg megbízó személy jelenlétében!
 • A visszabontott anyagoknak sértetlennek, maradéktalanul meg kell lenniük, különben nem áll módunkban a problémát kezelni! Nem lehet semmiféle mechanikai sérülés, kulcsvesztés stb.., ami a nem rendeltetésszerű használatból ered!!
 • Önök által kiválasztott másik cég, elvégzi a munkát
 • Ellenőrizzük az ön jelenlétében, hogy a munka mind tartalmilag, mind pedig minőségileg megegyezik, a cégünk által előzőleg elvégzett munkájával
 • Dokumentálás, majd adatok átadása
 • Cégünk által ön felé kiállított Számla Sztornózása. Számla hiányában csak is a Nettó összeg 90% át van módunkban visszatéríteni Önnek.
 • Elismervény kitöltése, melyben cégünk vállalja 15 napon belüli költség térítést az ön által választott záras cég felé, valamint a külömbözetet Ön felé, banki átutalással.

Meddig van ideje benyújtani a panaszát:

 • A munka átadásának időpontjától számított 1 hétig, azaz 7 napig, amibe a hétvége is beleszámít, a 0-24 órás ügyeletünk végett!
 • A panasz benyújtási idő semmiféleképp nem hosszabbítható, toldható 7 nap, semmivel sem több!

Köteles -e igazolni állítását,

- igen minden esetben, alá kell támasztania panaszát

Mivel tudja igazolni állítását, a munka elvégzését:

- más cég hivatalos árajánlata a munka és anyagok ugyan olyan minőségre vonatkozóan, pontos műszaki tartalommal, leírással.
- a más cég által elvégzett munka átadásának, hiteles számlájával

Amennyiben a fenti feltételek megléte nélkül, kezdeményez panasz benyújtást, úgy nem áll módunkban azt az ön számára megfelelően kezelni.

Cégünknek fontos a megelégedett ügyfél, nem méltányolja a rossz hírkeltést, ezért is biztosítja ügyfelei számára azÁr Garancialehetőséget. De figyelmeztetjük panaszos ügyfelünket, akik nem jelzik, vagy a megadott feltételeknek nem megfelelve úgy érzik, hogy bosszúból cégünk rossz hírnevét keltik úgy azt a meglévő adatok, alapján bírósági úton "rossz hir keltés néven" bepereljük!

Milyen adatok adhatóak át peres ügy kezelésére:

- név
- telefonszám
- a végzett munka címe
- a végzett munkáról , előtte - utána fotó
- hangfelvétel a megrendelésről
- írásos bizonyítékok, VIBER, MSN, SMS stb ...

Jelen Garanci, Szavatosság, Jótállási feltételeket a Szolgáltató egyoldalúan jogosult módosítani, az egyes módosítások előtt a megelőző állapotot archiválja és eltárolja. A Garanci, Szavatosság, Jótállási feltételek módosítása kizárólag a módosításnak a Szolgáltató www.houseservice.hu honlapján történő közzétételét követően leadott megrendelések alapján létrejött szerződések vonatkozásában érvényesek.

 • Fizessen Egyszerűen, gyorsan és biztonságosan.

  Ha nincs önnél készpénz, nem baj, szakemberünknél tud fizetni bankkártyával és még számos lehetőséggel.

  http://houseservice.hu Bankártyás Fizetés
 • House Service ® Team

  Műanyag, Fa, acél, Hi Sec, alumínium bejárati, terasz, erkély, kert, vagy garázs ajtó, ablak, postaláda, kapu szervizelés, karbantartás, javítás, beállítás, nyitás, zár csere, zár beállítás, zár szerviz, pánt csere, kilincs szett csere, egyedi törésvédő pajzs tervezés, telepítés. Sürgősségi,

  SOS, S.O.S. nyitás, javítás NON STOP! SZEGED! Éjjel Nappal. 24/7.

   
  !! NON >> ! 0-24/7 SERVICE ! << STOP !!
   
 • House Service ® Team

  Zárnyitás, Zárszerviz, Zárcsere, Zárbeállítás
  Ajtónyitás, Ajtószerviz, Ajtójavítás, Ajtózár csere
  Teraszajtó nyitás, Teraszajtó szerviz, Teraszajtó zárcsere
  Bukó nyíló ajtónyitás, bukó nyíló ajtószerviz, bukó nyíló ajtózár csere
  Ablaknyitás, Ablakszerviz, Ablak zárcsere
  Bukó nyíló ablaknyitás, bukó nyíló ablak szerviz, bukó nyíló ablak zárcsere

  >> SOS  +36/30-714-4700  SOS <<
 • House Service ® Team

  100 % Szegedi cég, Szegedi székhely, Szegedi szakember!

  Áfakörös, Számlaképes Egyéni vállalkozás.

  Mi soha nem mondunk nemet, semmire...
 • LockSmith 0 24 LOGO 002
  LockSmith 0-24
 • wpde00ae4f

  Príma Klíma Technika
 • HouSErvicewhitebackround

  HouseService ® Team - Zárszerviz 0-24 Szeged
 • < Köszönet >

  Ezúton mondunk köszönetet mindenkinek aki a mi szolgáltatásunkat választotta.
  Mindenkinek akik, megosztottak és lájkoltak bennünket Facebook oldalukon.
  Minden kedves ügyfélnek, akik hírül vitték, hogy A HouseService ® Team segít a bajban!

  Továbbra is állunk rendelkezésükre 2022 ben is.

  HouseService ® Team
 • H.S 002
  HouseService ® Team - Zárszerviz Non Stop Szeged
 • LOGOHouseServicetelefon-Zöld-HD
  HouseService ® Team - 0-24 Zárszerviz Szeged
 • LOGOHouseServicetelefon-Narancs-HD
  HouseService ® Team - Non Stop Zárszerviz Szeged
 • villam-zarnyitas-logo-01

  Autózár Specialistánk

  Szabó Dénes
  Villám Zárnyitás

Zárnyitás, Ajtónyitás, Zárszerelés, Zárjavítás, Zárszerviz, Nyílászárószerviz, Ajtó beállítás, Hi Sec biztonsági ajtó szerviz, Lakatos

Csongrád megye, Bács-Kiskun megye, Békés megye, Jász-Nagykun-Szolnok megye

>> +36/30-714-4700 <<

Roncsolás mentes ajtónyitás, azonnali kiszállással 15-45 perc.
Non Stop

 • Zárszerviz 0-24 Szeged
  Szolgáltatásainkat igénybe vették

  Szeged, Hódmezővásárhely, Makó, Algyő, Deszk, Röszke, Mórahalom, Ásotthalom, Kiskundorozsma, Kiskunhalas, Soltvadkert, Kiskunfélegyháza, Kalocsa, Kistelek, Balástya, Kecskemét, Szarvas, Csongrád, Szentes, Orosháza, Kalocsa, Battonya,  Mezőhegyes, Bordány, Zsombó, Üllés, Mihálytelek, Szatymaz, Sándorfalva, Tiszasziget, Domaszék, Újszentiván, Ferencszállás, Csorvás, Kondoros, Jakabszállás, Mindszent, Mezőberény

X

House Service ® Team - Non Stop Zárszerviz Szeged

A Házirend tiltja a másolást! Ne Lopj!

SOS > +36/30-714-4700 < SOS
> Non Stop Zárszerviz Szeged <

Árváltozás 2022

Felhívjuk kedves ügyfeleink figyelmét

2022 05 01 től minden megtett km után 130Ft/km díjat számolunk!

Kérjük tájékozódjon mielőtt, megrendeli szolgáltatásunkat!

Üdvözlettel House Service ® Team.

10 25kedvezmeny azonnal

Kapjon akár 15% kedvezményt bővebben ...